Заява Міністерства інфраструктури щодо Звіту Рахункової палати України

Мінінфраструктури за результатами ознайомлення з актом та проектом Звіту про результати аудиту Рахункової палати України, офіційно заперечило та надало зауваження, оскільки більшість висновків та тверджень не відповідають дійсності та спростовуються.

Мінінфраструктури як орган управління об’єктами державної власності у 2016 році забезпечило виконання суб’єктами господарювання планового показника чистого фінансового результату на 120,0% (план 2016 року – 6 700,6  млн грн, факт 2016 року – 8 037,9 млн грн), а також показника щодо наповнення доходної частини державного бюджету від власності суб’єктів господарювання на 132,8% (план2016 року –12 569,5 млн грн, факт 2016 року – 16 697,1 млн грн).

Значне зростання  впродовж 2016-2018 років демонструють як авіація в цілому, так і державні аеропорти, що перебувають в управлінні Міністерства інфраструктури. Так, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» має такі показники: чистий дохід від реалізації продуктів (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік склав 178 220 тис. грн, 2016 – 288 304 тис. грн, 2017 – 390 233 тис грн. За результатами діяльності аеропорту у 2017 р. (січень-грудень) авіаперевезеннями скористалися 1 млн 80 тис. пасажирів, що на 46,3% більше, ніж за 2016 рік (738 тис. пас.).  Кількість здійснених рейсів – 11 983, що на 35% більше, ніж за 2017 рік. ДП «Міжнародний аеропорт «Борисполь» успішно пройшло аудиторську перевірку фінансової звітності за національними стандартами бухгалтерського обліку за 2017 рік. Аудит підтвердив досягнуте у 2017 році збільшення доходів та прибутків державного підприємства. Чисті доходи від реалізації у 2017 році збільшились на 15% та склали 3,87 млрд грн (у 2016 – 3,35 млрд грн), при цьому прибуток до оподаткування збільшився на 25% до рівня 2,11 млрд грн (у 2016 – 1,69 млрд грн). Чистий прибуток державного підприємства за національними стандартами бухгалтерського обліку у 2017 році склав 1,73 млрд грн (у 2016 – 1,39 млрд грн). Вказаних результатів державне підприємство досягло завдяки залученню додаткового пасажиропотоку: кількість обслугованих протягом 2017 року пасажирів зросла на 22%, до рівня 10,55 млн осіб (2016: 8,65 млн осіб).

Причинами незначного недовиконання у 2017 році деякими підприємствами галузі фінансових результатів (план 2017 року – 7 560,2 млн грн, факт 2017 року – 6 847,6 млн грн, що становить менше ніж 10%) стали недоотримання до переробки запланованого обсягу вантажу та втрата відповідних доходів переважно з таких причин:

– загальна тенденція скорочення Україною у 2017 році експорту залізної руди та концентрату порівняно з 2016 роком на 4,6% (про це свідчать дані митної статистики, оприлюднені ДФС України);

– падіння обсягів перевалки металопродукції, яке пов’язане із закриттям у березні 2017 року транспортного сполучення з тимчасово окупованими територіями (Донецької та Луганської областей), а також з обмеженням поставок коксівного вугілля і коксу з тимчасово окупованих територій на адресу металургійних заводів;

– зниження обсягів перевалки зрідженого газу російського походження, що відбулося через переорієнтацію вантажопотоку на порти Росії;

– зміни в номенклатурі вантажів.

Водночас незначне недовиконання у 2017 році підприємствами галузі платежів до державного бюджету (план 2017 року – 15 920,3 млн грн, факт 2017  року –15 472,5 млн грн, що становить менше ніж 3%) спричинено втратою доходів, зменшенням базового нормативу відрахування частки прибутку з 75% до 50%, що спрямовувалися на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави (постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №120), здійсненням авансових платежів у листопаді – грудні 2016 року з податку на прибуток у сумі 800 099,4 тис. грн.

Так, переплата податку на прибуток склала: ДП «Адміністрація морських портів України» – 144 933,0 тис грн; ДП «МТП «Чорноморськ» – 12 203,8 тис. грн; ДП «Одеський МТП» – 36 199,0 тис. грн; СК «Ольвія» – 18 126,0 тис. грн; ДУ «Держгідрографія» – 7 273,0 тис. грн; ДП «Маріупольський МТП» – 15 118,0 тис. грн; ДП «МТП «Южний» – 100 300,0 тис. грн; ДП «Бердянський МТП» – 9 746,4 тис. грн; ПАТ «Укрзалізниця» – 274 579,0 тис. грн; ДП «МА «Львів» імені Данила Галицького» – 9929,0 тис. грн; ДП «Украерорух» – 51 519,0 тис. грн;ДП «МА «Бориспіль» – 99 256,0 тис. грн; інші – 20 917,2 тис. грн.

ДП «МТП «Чорноморськ» станом на 01.01.2017 сума авансових платежів з відрахування частини чистого прибутку (дивідендів) становила 59 525,8 тис.грн.

Загальна сума перерахувань до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів у 2017 році становила 30 297, 0 млн грн, що складає 99,5% до запланованого та 107,6% до факту минулого року.

Таким чином, втрати доходів підприємств галузі відбулися під впливом вище наведених факторів, на які суб’єкт управління не має впливу та які не мають бути підставою для твердження щодо відсутності належного контролю з боку суб’єкта управління об’єктами державної власності та неефективної системи управління об’єктами державної власності.

У 2018 році  в сфері управління Міністерства інфраструктури перебуває  43 фінансово активних державних підприємств галузі.

З метою актуалізації організацій, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, Міністерство неодноразово ініціювало внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2011 № 265 «Питання управління Міністерством інфраструктури об’єктами державної власності».

Переліки суб’єктів господарювання Міністерство надсилало Мінекономрозвитку, Мінфіну, ФДМУ, Держстату. Тобто зазначені центральні органи виконавчої влади мали актуальну інформацію про реальну кількість суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Мінінфраструктури.

З метою оновлення відомостей, внесення даних до АС «Юридичні особи» з подальшим наданням інформації до Єдиного реєстру об’єктів державної власності видано наказ Мінінфраструктури від 07.03.2018 № 113 «Про проведення інвентаризації державного майна, оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна та права користування земельними ділянками».

Мінінфраструктури надавало до ФДМУ інформацію до АС «Юридичні особи» протягом 2017 – І кварталу 2018 років в електронній формі.

При цьому зазначаємо, що відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 7 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності» Фонд державного майна України формує, веде Єдиний реєстр об’єктів державної власності та виступає його розпорядником.

Державні підприємства, які належать до сфери управління Мінінфраструктури, розробляють свої стратегічні плани, керуючись наказом Мінінфраструктури від 20.01.2014 № 29.

Більшість державних підприємств галузі мають чинні затверджені стратегічні та інвестиційні плани розвитку. Мінінфраструктури проводить роботу з розроблення та затвердження відповідних планів для решти підприємств. Зокрема, листом Мінінфраструктури від 06.07.2018 № 2254/27/14-18 підприємствам галузі надано рекомендації щодо складання стратегічних планів розвитку.

З метою координації затвердження стратегічних та інвестиційних планів та контролю за їх виконанням створено Директорат стратегічного планування такоординації державної політики в галузі транспорту.

Більшість фінансово активних державних підприємств галузі на початок планового року мають затверджені в установленому порядку фінансові плани, при цьому звертаємо увагу на те, що до сфери управління Мінінфраструктури належить найбільша серед суб’єктів управління об’єктами державної власності кількість підприємств-монополістів та підприємств з обсягом чистого прибутку понад 50 млн грн, а також підприємств, органом управління яких є Кабінет Міністрів України.

Так, наприклад:

– на початок 2017 року із 43 фінансово активних державних підприємств галузі мали затверджені в установленому порядку фінансові плани на 2017 рік 20 підприємств, а також фінансові плани 13 підприємств-монополістів та підприємств з обсягом чистого прибутку понад 50 млн грн, були надіслані згідно встановленої процедури для прийняття рішення Уряду;

– на початок 2018 року із 43 фінансово активних державних підприємств галузі мали затверджені в установленому порядку фінансові плани на 2018 рік 32 підприємства, у тому числі фінансові плани 9 підприємств-монополістів та підприємств з обсягом чистого прибутку понад 50 млн грн, а також фінансові плани 3 підприємств-монополістів та підприємств з обсягом чистого прибутку понад 50 млн грн, були надіслані згідно встановленої процедури для прийняття рішення Уряду;

– на поточну дату із 43 фінансово активних державних підприємств галузі мають затверджені в установленому порядку фінансові плани на 2019 рік  22 підприємства та також фінансові плани 7 підприємств-монополістів та підприємств з обсягом чистого прибутку понад 50 млн грн, проходять процедуру узгодження з центральними органами виконавчої влади згідно встановленої процедури.

На своєчасність формування та затвердження фінансових планів впливають такі фактори:

–  підприємства галузі не мають змоги сформувати до 1 червня року, що передує плановому, планові показники у зв’язку з постійними змінами кон’юнктури ринку, коливаннями на валютному ринку, неможливістю прогнозування на таких ранніх строках планових показників вантажопереробки внаслідок постійного переорієнтування вантажопотоків;

–  терміни затвердження основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий рік (на 2017 рік – постанова Уряду від 01.07.2016 № 399,на 2018 рік – постанова Уряду від 31.05.2017 № 411,на 2019 рік – постанова Уряду від 11.07.2018 № 546);

–  процедура погодження фінансових планів підприємств – монополістів та підприємств з обсягом чистого прибутку понад 50 млн грн, а також підприємств, органом управління яких є Кабінет Міністрів України є доволі тривалою (фактично до 3-5 місяців).

Наказом Мінінфраструктури від 31.03.2017 № 123 «Про наглядові ради», зі змінами, прийнято рішення утворити наглядові ради на 8 підприємствах галузі, де їх утворення є обов’язковим.

На сьогодні затверджено статути 8 суб’єктів господарювання, у яких передбачено створення наглядових рад.

Крім того, затверджено Положення про принципи формування наглядових рад вищевказаних суб’єктів господарювання.

Наступним етапом є конкурсний відбір кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад вказаних суб’єктів господарювання, підвідомчих Мінінфраструктури, шляхом проведення публічних прозорих конкурсів.

Наказами Мінінфраструктури від 20.04.2018 № 187 та від 21.05.2018 № 227, №  229 оголошено відбір кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради особливо важливих для економіки суб’єктів господарювання.

Мінінфраструктури подало відповідні документи до комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємствдля проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад, у тому числі запропонувало кандидатури до складу комісії з відбору.

На сьогодні комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств та комісія з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств розпочали конкурсний відбір незалежних членів наглядових рад на ПАТ «Укрпошта», ДП «Адміністрація морських портів України» та ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль».

Слід наголосити, що Законом України «Про управління об’єктами державної власності», Постановою №142 не передбачено термінів утворення наглядових рад на державних підприємствах та в господарських товариствах, у частині внесення змін до статутів та затвердження положень про принципи формування наглядових рад.

Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього завдань щодо здійснення функцій з управління об’єктами державної власності з метою недопущення некерованості особливо важливих підприємств та забезпечення їх стабільної роботи після виникнення вакансії керівника такого підприємства було змушене у вкрай стислий строк приймати рішення щодо покладення виконання обов’язків керівника на певну особу або ж призначення її виконуючим обов’язки, з одночасним внесенням до Кабінету Міністрів України відповідного подання та проекту розпорядження.

Це пояснюється тим, що Мінінфраструктури як орган управління вважає, що неприйняття відповідних кадрових рішень може призвести до некерованості, дестабілізації роботи або ж навіть зупинення вкрай важливих для економіки й держави в цілому суб’єктів господарювання.

Слід також звернути увагу на певну недосконалість та непрактичність положень Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777.

Практика свідчить, що орган управління не завжди може планувати/передбачати виникнення вакансії керівника підприємства, а отже, забезпечити в об’єктивно вкрай стислий строк погодження з Кабінетом Міністрів України кандидатури особи, на яку буде покладено виконання обов’язків керівника або яку буде призначено виконуючим обов’язки керівника.

Слід зазначити, що за поданням Мінінфраструктури у період 2017 -липень 2018 рр. від Кабінету Міністрів України в установленому порядку до Міністерства не надходило жодного рішення щодо погодження або відмови у погодженні призначення виконуючого обов’язків керівника особливо важливого підприємства або покладення виконання обов’язків керівника особливо важливого підприємства.

За таких умов неприйняття Мінінфраструктури управлінських рішень щодо забезпечення керованості підприємством мало б вкрай негативні наслідки для фінансового-господарської діяльності таких підприємств та фактично свідчило б про не забезпечення Міністерством функцій з управління об’єктами державної власності.

У своїй діяльності Мінінфраструктури керується Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247.

Проведення внутрішніх аудитів здійснюється відповідно до піврічних планів, затверджених Мінінфраструктури. Відповідно до пункту 2.11 Стандартів піврічні плани складаються з урахуванням резерву робочого часу на проведення позапланових внутрішніх аудитів,  який розраховується залежно від специфіки діяльності установи, але не більше ніж 25 відсотків робочого часу, призначеного на проведення внутрішніх аудитів.

Так, у 2016 році працівники Міністерства провели 19 внутрішніх аудитів, з яких 8 планових та 11 позапланових (57% від загальної кількості), а також узяли участь в 1 контрольному заході (комісійна перевірка).

Варто зазначити, що за підсумками року Мінфіну, якому Мінінфраструктури подавало річний звіт, висловлювало зауваження щодо проведення значної кількості позапланових внутрішніх аудитів та наголошувало на необхідності зменшення їх кількості.

У 2017 році працівники Міністерства провели 19 внутрішніх аудитів, з яких 13 планових та 6 позапланових (31% від загальної кількості), а також узяли участь у 9 контрольних заходах (комісійні перевірки).

За результатами проведених упродовж 2016 року внутрішніх аудитів виявлено фінансові  порушення на загальну суму 661 853,4 тис. грн.

Сума порушень, що призвели до втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів становила 98 171,0 тис. грн, або 14,8% загальної суми виявлених фінансових порушень.

Сума інших порушень, що не призвели до втрат матеріальних та фінансових ресурсів, становила 563 682,4 тис. грн, або 85,1% загальної суми встановлених порушень.

Водночас, за результатами внутрішніх аудитів, здійснених упродовж 2017 року, загальна сума встановлених фінансових порушень становить 1 319 418,7 тис. грн.

Сума порушень, що призвели до втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів, становила 255 053,7 тис. грн, або 19,3% із загальної суми виявлених порушень.

Розмір інших фінансових порушень, що не призвели до втрат, становить 1 064 365,0 тис. грн, або 80,7% загальної суми встановлених порушень, розмір яких порівняно з 2016 роком збільшився на 500 682,6 тис. грн, або на 89%, що обумовлено виявленням порушень, пов’язаних з  оплатою за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедури закупівлі або з порушенням установленого законодавством порядку її проведення.

За результатами моніторингу та вжиття заходів з усунення порушень за 2017 рік усунуто фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 27 854,42 тис. грн.

Зазначаємо, що Мінінфраструктури вживає всіх необхідних заходів реагування за результатами внутрішніх аудитів, проведених упродовж 2016 – 2017 років, так, прийняті управлінські рішення щодо притягнення винних посадових осіб до відповідальності, а саме:

– керівника ДП «Миколаївський морський торговельний порт» -в.о. директора підприємства Колтипіна С.Є. наказом Мінінфраструктури від 03.02.2017№ 9-О відсторонено від роботи на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, надалі відповідно до наказу Мінінфраструктури від 26.04.2018 № 30-О звільнено з посади;

– керівника ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» Мицка Р.С. наказом Мінінфраструктури від 10.03.2017 № 24-О звільнено з посади;

– керівника ДП «Адміністрація морських портів України» Амеліна А.М. наказом Мінінфраструктури від 21.04.2017 № 42-О звільнено з посади;

– керівника Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» Козонака В.М. наказом Мінінфраструктури від 22.05.2017 № 57-О звільнено з посади;

– керівника Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» Соколова М.Ю. наказом Мінінфраструктури від 23.05.2017 № 58-О звільнено з посади;

– керівника Іллічівської філії ДП «Адміністрація морських портів України» Скворцова Г.П. наказом Мінінфраструктури від 30.06.2017 № 75-О звільнено з посади;

– начальника ДП «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків» Пікулика В.В. наказом Мінінфраструктури від 30.09.2016 № 140-О увільнено від виконання обов’язків;

– в. о. директора ДП «Одеський МТП» Слободянюка В. В. наказом Мінінфраструктури від 23.11.2017 № 138-О увільнено від виконання обов’язків;

– начальника ДП «Укрводшлях» Верещаку М. А. наказом Мінінфраструктури від 16.11.2017 № 134-О звільнено з посади;

– генерального директора УДП «Укрінтеравтосервіс» Довбиш О.М. наказом Мінінфраструктури від 25.04.2018 № 28-О звільнено з посади;

– в.о. директора ДП «МТП «Усть-Дунайськ» Швидченка В.І. наказом Мінінфраструктури від 02.05.2018 № 31-О звільнено з посади.

Крім того, за результатами внутрішніх аудитів, за випадки порушення ведення господарської діяльності, невжиття заходів щодо усунення порушень та недоліків у роботі підприємства, керівники підприємств повністю або частково позбавляються премій.

З метою захисту прав і законних інтересів держави матеріали внутрішніх аудитів за рішенням керівництва Мінінфраструктури надаються до правоохоронних органів.

Так, за результатами контрольного заходу, проведеного на ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», Генеральною прокуратурою України відкрито кримінальне провадження за № 42013170500000025 від 08.06.2016.

За матеріалами внутрішнього аудиту, проведеного на ДП «Адміністрація морських портів України», прокуратурою Миколаївської області відкрито кримінальне провадження за № 42061151030000187 від 22.06.2016.

За матеріалами контрольного заходу, проведеного на ДП «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону», Національною поліцією України відкрито кримінальне провадження за № 12015100000000512 від 15.01.2016, крім того, Службою безпеки України за цими матеріалами відкрито кримінальне провадження за № 22016000000000439 від 05.12.2016.

За результатами проведеного аудиту відповідності діяльності ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України (лист від 27.09.2017 № 33716/0/7-17) 12.09.2017 відкрито кримінальне провадження № 12017040650003100 за частиною другою статті 191 Кримінального кодексу України.

Матеріали інших внутрішніх аудитів долучаються до відкритих кримінальних проваджень.

Таким чином, Мінінфраструктури створює механізм обліку суб’єктів господарювання, здійснює заходи для забезпечення об’єктивних даних щодо кількості державних підприємств і господарських товариств, а також для створення наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств. 


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *