Мінекономрозвитку отримає майже 5 мільярдів

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік видатки для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України передбачено в сумі 4 950 680,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 4 537 721,6 тис. грн., по спеціальному – 412 959,2 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі” передбачено видатки у загальному обсязі 441 934,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 441 784,6 тис. грн., видатки спеціального фонду – 150 тис. гривень.

 

Для виконання фінансових зобов’язань із сплати внеску України до Світової організації торгівлі та до СОSМЕ за бюджетною програмою “Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (СОSМЕ)”, до Єдиного бюджету органів СНД” враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 55 452,4 тис. гривень.

 

Метою бюджетної програми “Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках” є розширення співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках для просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішній ринок, збільшення надходжень іноземних інвестицій у національну економіку, розширення міжнародних торгівельно-економічних зв’язків, підвищення міжнародного іміджу України як держави з ринковою економікою, а також пошук ділових партнерів, сплата щорічних членських внесків до бюджетів міжнародних організацій.

У проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” за бюджетною програмою передбачені видатки за загальним фондом – 75 606,2 тис. гривень.

 

На 2018 рік для видання видань з економічних питань за бюджетною програмою “Фінансова підтримка видань з економічних питань” передбачаються видатки у сумі 748,4 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою “Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвиткуу проекті Державного бюджету України на 2018 рік по загальному фонду передбачені у сумі 38 121,6 тис. гривень.

 

За бюджетною програмоюФінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні на 2018 рік по загальному фонду передбачено 27 886,0 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів буде здійснюватися просування туристичного продукту шляхом проведення на міжнародному та внутрішньому ринках презентацій про туристичні можливості України, підготовки та видання відео- та друкованої поліграфічної продукції, здійснення брендингу туристичних дестинацій, створення та функціонування туристичного веб-порталу (в тому числі іноземними мовами), проведення заходів у сфері туризму за участі фахівців та експертів (семінари, конференції, прес- заходи, засідання міжвідомчих робочих груп з туризму).

 

За бюджетною програмою “Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд” видатки загального фонду державного бюджету передбачені у сумі 23 850 тис. гривень.

Кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, і, зокрема, на утримання дирекції комбінату, працівників бази комплектування устаткування та приладів, об’єктів незавершеного будівництва комбінату та забезпечення їх охорони.

 

Для реалізації бюджетної програми “Функціонування торгових представництв за кордоном” враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 28 069,3 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення”видатки загального фонду державного бюджету передбачені у сумі 1 957 700,0 тис. гривень.

 

У проекті бюджету на 2018 рік передбачено видатки в розмірі 200 000,0 тис. грн. за бюджетною програмою “Формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”.

Створення Кабінетом Міністрів України Експортно-кредитного агентства (далі – ЕКА), що на добровільних засадах здійснюватиме страхування, перестрахування, надаватиме гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також братиме участь у реалізації програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, передбачено Законом України “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту”.

Спрямування бюджетних коштів на зазначені цілі надасть можливість започаткувати роботу ЕКА, що, відповідно, сприятиме стимулюванню експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

 

Для реалізації бюджетної програми “Фінансування заходів зі створення та функціонування інституції з підтримки та просування експорту” враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 50 000,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері державного резерву” видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 32 472,1 тис. гривень.

 

У 2018 році фінансування витрат підприємств системи державного резерву та відповідальних зберігачів щодо обслуговування запасів державного резерву буде здійснюватися за бюджетною програмою Обслуговування державного матеріального резерву”.

Видатки на зазначену мету передбачені у сумі 213 959,8 тис. грн., з яких по загальному фонду 93 402,9 тис. грн., що на 9 222,8 тис. грн. більше ніж у 2017 році. Зокрема, видатки на оплату праці збільшено на 6 982,7 тис. грн. або на 12,5 відсотків.

Видатки спеціального фонду складають 120 556,9 тис. грн., які планується забезпечити за рахунок 10 відсотків надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (29 784,0 тис. грн.), реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (100 % або 10 000,0 тис. грн.) та власних надходжень підприємств системи державного резерву (80 772,9 тис. грн.).

 

У проекті державного бюджету на 2018 рік видатки спеціального фонду на поповнення запасів державного резерву відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України номенклатури та норм накопичення передбачені за бюджетною програмою Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву” у сумі 268 054,0 тис. гривень.

Зазначені видатки будуть забезпечені за рахунок 90 відсотків надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву.

 

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері статистики” передбачено видатки усумі 1 388 045,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 1 364 846,7  тис. грн., видатки спеціального фонду складають 23 198,3  тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Статистичні спостереження та переписи” видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 119 743,8 тис. гривень для проведення підготовко до Всеукраїнського перепису населення, який має відбутися у 2020 році.

 

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік видатки за бюджетною програмою “Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя” враховані у сумі 5 498,3 тис. гривень.

 

Видатки загального фонду за бюджетною програмою Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики у проекті Державного бюджету України на 2018 рік передбачені у сумі 1 470,9 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері експортного контролю” видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 21 068,4  тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України” видатки загального фонду збільшено проти 2017 року на 7 461,8 тис. грн. та передбачені у сумі 45 368,3 тис. грн., з яких капітальні видатки – 3 344,2 тис. гривень.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *