З чого планують наповнювати бюджет 2018 року?

При розробці проекту бюджету на 2018 рік врахованоосновні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411, та основні завданнябюджетної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування державних фінансів.

Дохідна частина проекту бюджету на 2018 рік розроблена з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, з наступними особливостями:

 • рентна плата за користування надрами для видобування вуглеводнів:
 • зарахування до місцевих бюджетів 5% рентної плати за видобуток природного газу, нафти та газового конденсату у обсязі 1,9 млрд. грн., згідно з нормами Бюджетного кодексу.
 • частина чистого прибутку, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону:
 • зменшення нормативу відрахувань частини чистого прибутку з 75% до 50%.

Також було враховано:

 • індексацію ставок, виражених у абсолютних значеннях по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, використання води, надр непов’язаних з видобутком, користування радіочастотним ресурсом, а також по екологічному та акцизному податках, додаткові надходження у обсязі 6,6 млрд. гривень;
 • збільшення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби з метою виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, додаткові надходження у обсязі 7,3 млрд. гривень.
 • додаткові надходження у обсязі 1,9 млрд. грн. від затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (необхідно прийняти постанову Уряду).

Крім цього, враховано спрямування 50% надходжень (акцизний податок з пального і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти та транспортні засоби, плата за проїзд автомобільними дорогами), відповідно до бюджетного законодавства, до спеціального фонду державного бюджету на розвиток дорожнього господарства у обсязі 32,6 млрд. гривень.

Також враховано зарахування частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у обсязі 7,6 млрд. гривень.

На загальний обсяг прогнозу доходів по основних податках суттєвий вплив мають макроекономічні показники фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, прибутку прибуткових підприємств, кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, експорту та імпорту товарів і послуг, обмінного курсу гривні до долара США, а також обсяги виробництва підакцизних товарів, видобутку корисних копалин та інші показники.

Прогноз доходів зведеного бюджету на 2018 рік визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджетного законодавства, і становить 1 118,8 млрд. грн. Прогнозна сума доходів загального фонду зведеного бюджету на 2018 рік становить 1 030,0 млрд. гривень.

Прогнозні показники доходів зведеного бюджету на 2018 рік, порівняно із затвердженими показниками 2017 року (зі змінами), збільшуються на 144,8 млрд. грн. абона 14,9 відсотка, у тому числіпо загальному фонду на 149,3 млрд. грн., або на 16,9 відсотків, та зменшується поспеціальному фонду на 4,5 млрд. грн., або на 4,9 відсотка.

Динаміка надходжень до Зведеного бюджету України

у 2013-2018 роках

млрд. грн.

  2013

факт

2014* факт 2015* факт 2016* факт 2017* затверджено зі змінами 2018* прогноз Відхилення прогнозу

2018 року від затвердженого зі змінами 2017 року

+/- %
зведений бюджет, разом, в т.ч.: 442,8 460,7 652,0 782,9 974,0 1 118,8 144,8 114,9
загальний

фонд

375,0 387,2 602,7 718,3 880,7 1 030,0 149,3 116,9
спеціальний фонд 67,8 73,5 49,3 64,6 93,3 88,8 -4,5 95,1

*без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополь та ОВДП (6,9 млрд. грн. у 2014 році).

 

Код 11010000

“Податок та збір на доходи фізичних осіб”

 

Прогноз надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2018 рік, розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази оподаткування з інших доходів та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, становить 225 700,9 млн. грн.,у тому числі:

 • до місцевих бюджетів – 134 925,3 млн. грн.,
 • до державного бюджету – 90 775,6 млн. грн.

Основні чинники, які вплинутьна надходження податку та збору на доходи фізичних осіб:

 • застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);
 • підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
 • зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок наданняподаткової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначено у сумі 2,6 млрд. гривень;

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано:

 • справляння військового збору;
 • оподаткування суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, які перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (понад 13 730 грн. у місяць);
 • звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

 

Код 11020000

“Податок на прибуток підприємств”

 

Прогнозна сума податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету на 2017 рік становить 80 141,5 млн. грн., з них 72 327,4 млн. грн. – до загального фонду державного бюджету, 7 814,1 млн. грн. – до загального фонду місцевих бюджетів.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на 2018 рік, здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, очікуваного декларування та надходжень у 2017 році та прогнозного фінансового результату підприємств до оподаткування на 2018 рік.

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2018 рік враховано:

 • термін подання податкової звітності та сплата податку на прибуток підприємств за підсумками кварталу;
 • позитивна динаміка декларування та сплати податку на прибуток у 2017 році;
 • збільшення прибутку прибуткових підприємств.

 

Код 13000000

“Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів”

 

Прогнозна сума надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів до державного бюджету в 2018 році становить 46 540,3 млн. грн., в тому числі:

 • рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів –365,1 млн. грн.;
 • рентна плата за спеціальне використання води – 913,1 млн. грн.;
 • рентна плата за користування надрами – 40 973,5 млн. грн.;
 • рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України –2 801,0 млн. грн.;
 • рентна плата за транспортування – 1 487,6 млн. гривень.

 

Код 13010000

“Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів”

 

Прогнозна сума надходжень  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2018 рік до державного бюджету становить
365,1 млн. гривень.

Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, тенденції платного відпуску деревини.

 

Код 13020000

“Рентна плата за спеціальне використання води”

 

Прогнозна сума надходжень  рентної плати за спеціальне використання води на 2018 рік до державного бюджету становить 913,1 млн. гривень.

Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, а також тенденції використання води водокористувачами.

Починаючи з 01.01.2018 платниками рентної плати за спеціальне використання води є: первинні водокористувачі, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів; суб’єкти господарювання: юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі.

 

Код 13030000

“Рентна плата за користування надрами”

 

Прогнозна сума надходжень до державного бюджету рентної плати за користування надрами, а саме видобування корисних копалин загальнодержавного значення на 2018 рікстановить 40 973,5 млн. гривень.

Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, а також тенденції видобутку (погашення) корисних копалин.

Рентна плата за видобування нафти, газового конденсату, природного газу розрахована відповідно до прогнозних обсягів видобутку, за даними
ПАТ “НАК “Нафтогаз України” (ПАТ “Укргазвидобування”), ПАТ “Укрнафта”, Державної фіскальної служби України.

При цьому з 1 січня 2018 року згідно норм Бюджетного кодексу України рентна плата за видобування вуглеводнів розподіляється між державним та місцевими бюджетами у пропорції відповідно 95% та 5%.

 

Акцизний податок

(коди 14020000, 14030000)

 

Прогнозний показник надходжень акцизного податку до державного бюджету на 2018 рік визначено у сумі 125 649,4 млн. грн. виходячи з прогнозних обсягів виробництва, експорту та імпорту підакцизних товарів з врахуванням змін законодавства.

У розрахунку прогнозних надходжень акцизного податку враховано
6,0 млрд. грн. додаткових надходжень за рахунок підвищення ставок,  визначених в абсолютних значеннях, шляхом їх індексації, що передбачено пунктом 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України.

Крім того, прогнозний показник враховує 7,3 млрд. грн. від додаткових змін до Податкового кодексу України щодо підвищення ставок (крім індексації) на тютюнові вироби з метою виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 

Код 14020000

“Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)”

 

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з вироблених в Україні товарів до державного бюджету у 2018 році визначений на основі прогнозних обсягів виробництва та реалізації підакцизних товарів на 2018 рік та з врахуванням змін законодавства становить 79 592,2 млн. гривень.

 

Код 14030000
“Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)”

 

На надходження акцизного податку з ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) впливають обсяги імпорту підакцизних товарів, зокрема, транспортних засобів та пального, питома вага яких в загальних надходженнях акцизного податку з ввезених товарів складає понад 90 відсотків.

Прогнозний показник надходжень до державного бюджету акцизного податку з ввезених в Україну товарів на 2018 рік визначено на основі прогнозних обсягів імпорту підакцизних товарів та з врахуванням змін законодавства становить 46 057,2 млн. гривень.

 

Код 14040000

“Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів”

 

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до місцевих бюджетів у 2018 році визначений з врахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів на 2018 рік і становить 5 620 млн. гривень.

 

 

 

Податок на додану вартість

(коди 14060000, 14070000)

 

Прогнозна сума надходжень податку на додану вартість до зведеного бюджету становить 383 700 млн. грн., з них:

 • 85 900 млн. грн. – ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування;
 • 297 800млн. грн. – ПДВ з ввезених на територію України товарів.

 

Код 14060000

“Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування”

 

Розрахунок податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів на 2018 рік враховує кореляційну залежність показників кінцевих споживчих витрат та надходжень податку, вплив динаміки роздрібного товарообороту підприємств, обсягу реалізації послуг населенню, валового нагромадження основного капіталу, змін кон’юнктури валової доданої вартості за видами економічної діяльності та динаміку експорту товарів і становить 85 900 млн. гривень.

При прогнозуванні також враховано спрямування до бюджету податку на додану вартість сільськогосподарськими підприємствами у повному обсязі на загальних підставах.

 

Код 14070000

“Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів”

 

Розрахунок прогнозу надходжень податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів на 2018 рік здійснено на основі обсягу зовнішньоекономічних операцій, динаміки імпорту товарів з урахуванням зміни обсягів пільг, позитивної динаміки у визначенні реальної митної вартості.

Прогнозна сума надходжень податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів на 2018 рікдо зведеного бюджету становить 297 800 млн. гривень.

 

 

 

 

 

Код 15010000

“Ввізне мито”

 

Прогнозні надходження ввізного мита до державного бюджету на 2018 рік розраховані та визначені в сумі 26 253 млн. гривень.

Розрахунок прогнозних надходжень ввізного мита здійснено на основі прогнозного обсягу імпорту товарів та послуг на 2018 рік та середньорічного обмінного курсу гривні до долара США.

Також, у розрахунку прогнозних надходжень ввізного мита на 2018 рік враховано середньозважену ставку ввізного мита за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Код 15020000

“Вивізне мито”

 

Прогнозні надходження вивізного мита на 2018 рік до державного бюджету розраховані виходячи зі структури експорту товарів, що оподатковуються вивізним митом, та визначені в сумі 500 млн. гривень.

Основну частку (понад 80 %) надходжень вивізного мита до бюджету забезпечує експорт:

 • насіння олійних рослин;
 • відходів та брухту чорних металів.

У розрахунку враховано прогнозний обсяг експорту товарів та послуг на 2018 рік,  прогнозний середньорічний обмінний курс гривні до долара США та зменшення ставок вивізного мита, що відповідає міжнародним зобов’язанням України, встановленим Законом України від 10.04.2008 №250-VI “Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі”.

 

Код 22012100

“Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів”

 

Починаючи з 2005 року Законом України про Державний бюджет України запроваджено аукціонний продаж спеціальних дозволів на користування надрами. Відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики базою для розрахунку початкової ціни спеціального дозволу приймається вартість запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянки надр.

Обсяги надходжень до загального фонду державного бюджету коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволівна 2018 рікплануються на рівні очікуваних надходжень поточного року – 600 млн. гривень.

 

Код 22060000

“Кошти, отримані за вчинення консульських дій”

 

Прогнозний показник надходжень до державного бюджету коштів за вчинення консульських дій на 2018 рік визначено у сумі 871,8 млн. гривень.

На прогнозну суму коштів за вчинення консульських дій впливатимуть, крім обмінного курсу гривні до долара США, такі чинники:

рівень виконання заходів з паспортизації громадян України (кількість оформлених паспортів  громадян України для виїзду за кордон, у тому числі з безконтактним електронним носієм інформації, що будуть видані закордонними дипломатичними установами України громадянам, які перебувають за межами держави);

кількість вчинених  консульських дій: з питань громадянства та постійного проживання, за  видачу посвідчень особи на повернення в Україну, легалізацію та витребування документів, реєстрацію актів цивільного стану, за видачу віз та нотаріальні дії (спостерігається зменшення кількості звернень до закордонних дипломатичних установ України у результаті подій на сході України та тимчасової окупації АР Крим, а також через зменшення потреби у нотаріальному посвідченні різного роду заяв у зв’язку із запровадженням безвізового режиму поїздок громадян України до європейських країн, починаючи з червня 2017 року);

інтенсивність зовнішньополітичної діяльності, лібералізація візового режиму з окремими державами тощо.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *