Виробничий календар на 2012 рік

Календар передбачає 251 робочий день і 115 днів, робота в які не проводиться, із загальною кількістю робочих годин 2001.
Відповідно до частини першої статті 51 Кодексу законів про працю України скорочена тривалість ро¬бочого часу встановлюється:

– для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;

– для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.

Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.

Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України у 2012 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:
1 січня – Новий рік;
7 січня – Різдво Христове;
8 березня – Міжнародний день прав жінок і миру;
15 квітня – Пасха (Великдень);
1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих;
9 травня – День Перемоги;
3 червня – Трійця;
28 червня – День Конституції України;
24 серпня – День незалежності України.

ВИРОБНИЧИЙ КАЛЕНДАР

підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2012 рік

СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ
ПН 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
ВТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
СР 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ЧТ 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ПТ 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
СБ 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
НД 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ
ПН 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
ВТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
СР 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
ЧТ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
ПТ 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
СБ 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
НД 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Кількість днів і годин: січень лютий березень І квартал квітень травень червень ІІ квартал І півріччя липень серпень вересень ІІІквартал жовтень листопад грудень ІV квартал ІІ півріччя 2012рік
робочих 20 21 21 62 20 20 19 59 121 22 22 20 64 23 22 21 66 130 251
вихідних 11 8 10 29 10 11 11 32 61 9 9 10 28 8 8 10 26 54 115
годин 159 168 167 494 159 159 151 469 963 176 175 160 511 184 176 167 527 1038 2001

ПРИМІТКА:

1. Тривалість робочого дня 6 січня, 7 березня, 30 квітня, 8 травня, 27 червня, 23 серпня, 31 грудня – 7 годин.

2. Трудові колективи можуть самостійно до офіційно встановлених свят визначати додаткові дні святкування національних та релігійних свят з відпрацюванням за ці     дні.

3. У разі прийняття рішень Кабінету Міністрів України щодо перенесення робочих днів або проведення роботи у вихідні дні, необхідно керуватися цими актами.