Мінсоцполітики отримає з бюджету більше 151 мільярда

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік видатки для Міністерства соціальної політики України передбачено в сумі 151 765 147,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 151 426 946,2 тис. грн., по спеціальному – 338 201,2 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері соціальної політики” передбачені видатки у сумі 185 653,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 185 263,5тис. грн., видатки спеціального фонду складають 390,2 тис. гривень.

 

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік видатки на соціальне забезпечення для Міністерства соціальної політики України передбачені у сумі 143 030 890,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 142 855 999,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 174 891,2 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики у проекті Державного бюджету України на 2018 рік в цілому передбачені у сумі 16 844,4 тис. грн., з них по загальному фонду – 15 524,4 тис. грн., спеціальному – 1 320,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Підвищення кваліфікації працівників системи соціального захисту на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 2 463,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 488,5 тис. грн., спеціального фонду – 1 975,3 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Спеціалізована протезно-ортопедична та медико-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності” на 2018 рік передбачено видатки в сумі 23 634,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 23 384,3 тис. грн. та по спеціальному фонду – 250,0 тис. гривень.

Зокрема, в рамках програми планується надати спеціалізовану протезно-ортопедичну допомогу понад 2,5 тис. інвалідам з вадами опорно-рухового апарату у клініці з ліжковим фондом 180 ліжок.

 

Так, за бюджетною програмою Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту враховано видатки в обсязі 29 073,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України у проекті державного бюджету на 2018 рік передбачається спрямувати видатки у сумі 29 740 тис. гривень.

 

Для здійснення заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення Мінсоцполітики реалізується бюджетна програма “Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення”, загальний обсяг якої проти показників 2017 року зростаємайже на 10,0 % або на 9 107,2 тис. грн. істановить 100 789,9 тис. грн., за рахунок яких буде забезпечено:

– виплату одноразової винагороди 5,0 тис.жінкам, яким Указами Президента України буде присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, у розмірі 17 620 грн. (10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) або на 10,1 % більше відповідного показника п.р., надано матеріальну допомогу понад 13,3 тис. непрацюючим малозабезпеченим особам та інвалідам в розмірі 704,6 грн. (50 % прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність), виплату одноразової матеріальної допомоги 300 особам, які постраждали від торгівлі людьми, середній розмір якої становитиме – 4 993 гривень (три прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб);

– реалізацію заходів Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року та Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року.

 

У проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” видатки на виплату разової грошової допомоги ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, а також учасникам антитерористичної операції за бюджетною програмою Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиноюпередбачені у сумі 1 320 780,8 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Довічні державні стипендіїпередбачено видатки у сумі 4 081,2 тис. грн., які будуть спрямовані на виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

 

За бюджетною програмою “Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 631 624,2 тис. гривень.

 

У проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” плануються видатки на надання пільг та виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені за бюджетною програмою Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у обсязі 1 919 662,5 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні враховано у обсязі 101 134,1 тис. гривень.

За рахунок цих коштів надаватиметься фінансова підтримка 59 всеукраїнським громадським організаціям інвалідів та ветеранів.

Також, планується проведення урочистих заходів, з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

 

За бюджетною програмою “Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ “Артек” і ДЦ “Молода Гвардія” на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 195 492,4 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” та інвалідівна 2018 рік передбачено видатки у сумі 167 452,6 тис. грн.,у тому числі по загальному фонду – 164 078,1 тис. грн.та по спеціальному фонду – 3 374,5 тис. гривень.

Видатки передбачається спрямувати на утримання 4-х санаторно-курортних закладів для лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” та інвалідів”.

 

У проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” видатки за бюджетною програмою Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послугпередбачені у сумі 3 211 758,6 тис. гривень.

 

Видатки по бюджетній програмі Фінансова підтримка заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту передбачені на рівні 2017 року у сумі 20 000,0 тис. гривень.

 

На виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, за бюджетною програмою Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби передбачається спрямувати 40 993,0 тис. гривень.

 

Видатки по бюджетній програмі Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачені  у сумі 800,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Модернізація системи соціальної підтримки населення України” реалізується Проект “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”.

Впроваджувальна установа – Мінсоцполітики.

Сума позики МБРР – 300 000,0 тис. дол. США.

Угода про позику від Україною та МБРР підписана 09.07.2014 за № 8404-UA, яка набула чинності 02.10.2014.

Мета проекту: підвищення ефективності соціальної допомоги та системи соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей, підтримка поступової деінституталізації послуг по догляду за дітьми та зміцнення адміністрування надання як соціальної допомоги, так і соціальних послуг.

У проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” передбачені видатки за спеціальним фондом – 151 500,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю” передбачено видатки загального фонду в обсязі 585 203,6 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці у проекті Державного бюджету України на 2018 рік в цілому передбачені у сумі 9 866,0 тис. грн., з них по загальному фонду –  5 366,0 тис. грн., спеціальному – 4 500,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” у проекті державного бюджету видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 27 693,9  тис. гривень.

 

У проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” на заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, а також санаторно-курортне лікування постраждалих учасників антитерористичної операції враховані видатки за бюджетною програмою Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванняму сумі 109 021,8 тис. гривень.

 

Пенсійне забезпечення

При плануванні проекту Державного бюджету України на 2018 рік прогнозні показники видатків на пенсійне забезпечення обраховані з урахуванням індексу інфляції, прогнозного обсягу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1 373,0 грн., 1 липня – 1 435,0 грн., 1 грудня – 1 497,0 грн., що на 124,0 грн. більше ніж у грудні 2017 року.

За таких умов обсяг видатків державного бюджету, що спрямовується Пенсійному фонду України, у 2018 році прогнозується у сумі 141,3 млрд. гривень.

Зазначений обсяг видатків збережений на рівні 2017 року і включає в себе видатки на здійснення всіх заходів з реформування пенсійної системи України.

При цьому, у 2018 році, як і у попередні роки, мінімальні пенсії виплачуватимуться у розмірах, не нижчих за встановлений законодавством прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність; за рахунок коштів державного бюджету здійснюватимуться видатки на пенсійне страхування окремих категорій громадян (осіб, які проходять строкову військову службу, здійснюють догляд за дитиною або інвалідом, тощо).

Передбачений обсяг видатків державного бюджету для Пенсійного фонду України дозволить забезпечити виплату пенсій, допомог та покриття дефіциту коштів Фонду відповідно до чинного законодавства.

 

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік видатки за бюджетною програмою Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідівзбільшено у порівнянні з 2017 роком на 206 240,5 тис.грн. і складають 1 508 172,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 333 361,3 тис. грн., по спеціальному – 174 811,2 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів збільшені у порівнянні до 2017 року на 5 542,4 тис. грн. і складають 55 631,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 55 551,0 тис. грн. та по спеціальному – 80,0 тис. гривень.

 

Видатки споживання за бюджетною програмою Реабілітація дітей-інвалідів збережені на рівні 2017 року і складатимуть 675,0 тис. грн., що дозволить певною мірою забезпечити здійснення реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів різних нозологій (з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, психічними захворюваннями, онкологічними захворюваннями та ін.), які проходять реабілітацію у відповідних реабілітаційних установах.

 

За бюджетною програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя” на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 925 723,2 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті  10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов” передбачаються видатки у сумі 329 812,8 тис. гривень.

 

На проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий офіс”, за бюджетною програмою Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий офіс”плануються видатки у обсязі 63 562,1 тис. гривень.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *