Медичну галузь профінансують на більш ніж 31 мільярд

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік видатки для Міністерства охорони здоров’я України передбачено в сумі 31 536 413,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 27 307 529,1 тис. грн., по спеціальному – 4 228 883,9 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я” передбачені видатки у сумі 86 498,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 84 300,1 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 2 198,5 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою “Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання” у проекті Державного бюджету України на 2018 рік в цілому передбачені у сумі 147 349,8 тис. грн., з них по загальному фонду – 67 073,5 тис. грн., спеціальному – 80 276,3 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями” у 2018 році плануються видатки у обсязі  1 670 992,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 284 890,7 тис. грн. та по спеціальному фонду – 386 101,8 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів планується функціонування лабораторних підрозділів Центру громадського здоров’я, які мають забезпечити проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження).

 

За бюджетною програмою “Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації” на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 4 507 838,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 1 193 009,4 тис. грн., спеціального фонду – 3 314 829,4 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги” на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 432 738,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 292 436,9 тис. грн., спеціального фонду – 140 301,2 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти” на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 2 259,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я” у 2018 році планується спрямувати видатки у обсязі 937 185,3  тис. грн., в тому числі по загальному фонду 928 092,8 тис. грн та по спеціальному фонду – 9 092,5 тис. гривень. Видатки на 2018 рік забезпечать надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям населення у 15 закладах МОЗ України, зокрема, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит” та Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни.

 

За бюджетною програмою “Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України” у проекті бюджету на 2018 рік передбачаються видатки у обсязі 1 234 723,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 205 297,2 тис. грн. та по спеціальному фонду – 29 426,3 тис. гривень. Зазначені кошти спрямовуються на функціонування 17 клінік наукових установ МОЗ України (з потужністю 3 266 ліжок) для надання високоспеціалізованої відповідно до профілю допомоги населенню із впровадженням у практику лікування нових наукових розробок.

 

За бюджетною програмою “Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями” передбачено асигнування у обсязі 431 586,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 420 100,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 11 486,9 тис. гривень. За рахунок зазначених коштів передбачається забезпечити безоплатним санаторно-курортним лікуванням дітей та підлітків з соматичними захворюваннями та хворих на туберкульоз у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях та загальнодержавних дитячих спеціалізованих санаторіях.

 

За бюджетною програмою “Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я” у проекті бюджету на 2018 рік передбачаються видатки у обсязі 150 142,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 133 288,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 16 854,0 тис. гривень. Зазначені видатки спрямовуються на надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги та стоматологічної допомоги у 15 закладах МОЗ.

 

З метою виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП “Укрмедпостач” під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів у проекті державного бюджету на 2018 рік за бюджетною програмою “Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП “Укрмедпостач” під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту” передбачені видатки за загальним фондом – 357 045,8 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я” у проекті бюджету на 2018 рік передбачаються видатки в обсязі 139 962,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 139 095,9 тис. грн. та по спеціальному фонду – 867,0 тис. гривень. Зазначені видатки планується спрямувати на функціонування 14 закладів МОЗ (центральні бази спецмедпостачання, центр медстатистики, головне бюро судмедекспертизи ін.).

 

Проектом державного бюджету на 2018 рік за бюджетною програмою “Лікування громадян України за кордоном” передбачаються бюджетні асигнування в сумі 389 948,9 тис. грн. для лікування хворих, яким не може бути надана відповідна медична допомога в Україні (близько 136 осіб в залежності від вартості лікування).

 

Проектом державного бюджету на 2018 рік за бюджетною програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” передбачаються бюджетні асигнування в сумі 5 949 019,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на профілактику захворювань, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

 

За бюджетною програмою “Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини” на 2018 рік передбачено 38 214,7 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 35 764,7 тис. грн., із спеціального фонду – 2 450,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч ” враховані видатки в обсязі 11 154,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на проведення реабілітації дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів та дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, хворих на дитячий церебральний параліч.

 

За бюджетною програмою “Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів” передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 112 015,3 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 109 670,7 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населенняпередбачені видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 211 000,9 тис. гривень для створення та забезпечення функціонування Національної служби здоров’я України, яка забезпечуватиме реалізацію державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

 

За бюджетною програмою “Надання первинної медичної допомоги населенню” передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 13 283 800,0 тис. гривень.

 

За бюджетними програмамиПоліпшення охорони здоров’я на службі у людей”іСубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проекту Поліпшення охорони здоров’я на службі у людейвиконується Проект “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей.

Впроваджувальна установа – МОЗ.

Сума позики МБРР – 214 729,8 тис. дол. США.

Угода про позику між Україною та МБРР підписана 19.03.2015 за № 8475-UA, яка набула чинності 15.06.2015.

Мета проекту: реформування системи охорони здоров’я України шляхом раціоналізації медичних послуг населенню, переорієнтації на пріоритетність первинної медичної допомоги, оптимізації та реструктуризації лікарень і амбулаторних послуг вторинного рівня.

У проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” передбачені видатки та надання кредитів за спеціальним фондом – 1 980 800,0 тис. гривень.

 

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік за бюджетною програмою Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії передбачено видатки по загальному фонду у сумі 18 972,6 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомогиу проекті державного бюджету на 2018 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 137 992,3 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнанняу проекті державного бюджету на 2018 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 150 000,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворюваньу проекті державного бюджету на 2018 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 1 000 000,0 тис. гривень.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *