Наступного року на освіту потратять більше 30 мільярдів

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік видатки для Міністерства освіти і науки України передбачено в сумі 30 852 470,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 21 174 780,0 тис. грн., по спеціальному – 9 677 690,6 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки” передбачено видатки усумі 120 923,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 120 673,8 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 250,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 32 273,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 13 973,7 тис. грн., спеціального фонду – 18 300,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення” на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 119 600,8 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень у проекті Державного бюджету України на 2018 рік в цілому передбачені у сумі 929 369,2 тис. грн., з них по загальному фонду – 698 079,9 тис. грн., спеціальному – 231 289,3 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів у проекті Державного бюджету України на 2018 рік передбачені по загальному фонду у сумі 30 807,8 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності” на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 182 647,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 178 622,9 тис. грн., спеціального фонду – 4 024,5 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Забезпечення діяльності Національного центру “Мала академія наук України”, надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи” на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 75 818,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 67 717,9 тис. грн., спеціального фонду – 8 100,6 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти” на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 208 933,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 204 883,8 тис. грн., спеціального фонду – 4 049,7 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики” на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 22 516 175,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 13 792 225,8 тис. грн., спеціального фонду – 8 723 950,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 990 583,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 985 735,8 тис. грн., спеціального фонду – 4 847,4 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року” на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 4 000,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 3 164 705,6 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті” на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 18 000,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти” на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 36 850,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрівна 2018 рік передбачені видатки в обсязі 41 606,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 28 820,9 тис. грн., спеціального фонду – 12 786,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка” на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 1 314 459,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 894 457,5 тис. грн., спеціального фонду – 420 002,2 тис. гривень.

 

Видатки за бюджетною програмою Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання у проекті Державного бюджету України на 2018 рік передбачені видатки у сумі 125 480,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 108 426,4 тис. грн., спеціального фонду –17 053,8 тис. гривень.

 

З метою участі у формуванні та реалізації державної політики з фізичного виховання та спорту в закладах і установах Міністерства освіти і науки, організації спортивної роботи та навчально-тренувального процесу в навчальних закладах всіх типів, проведенні спортивних заходів серед учнівської та студентської молоді в складі видатків Міністерства освіти і науки передбачається бюджетна програма Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді.

Для реалізації у 2018 році вказаної бюджетної програми Міністерством освіти і науки розподілено 104 510,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 100 286,0 тис. грн., що більше проти 2017 року на 6,9 відсотка, видатки спеціального фонду – 4 224,4 тис. гривень.

Виконання вказаної бюджетної програми буде здійснюватися Комітетом з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки і кошти будуть спрямовані на забезпечення діяльності Комітету та його 25 підрозділів на місцях, центральної школи вищої спортивної майстерності, в якій різними видами спорту займаються 84 вихованця, а також на функціонування 22 спортивних споруд, на базі яких організована робота 68 секцій з різних видів спорту, на організацію та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня, організаційно-методичних заходів, що проводяться за кордоном, забезпечення участі студентської збірної команди у міжнародних спортивних заходах.

 

За бюджетною програмою “Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва” видатки загального фонду державного бюджету на 2018 рік передбачаються у сумі 66 925,4 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Дослідження на антарктичній станції “Академік Вернадський” видатки державного бюджету на 2018 рік передбачаються у сумі 72 495,7 тис. грн., з них видатки загального фонду – 72 420,7 тис. грн., спеціального фонду – 75,0 тис. гривень.

 

З метою забезпечення житлом науково-педагогічних та педагогічних працівників у державному бюджеті по спеціальному фонду передбачено кошти у сумі 2 000,0 тис. грн. за бюджетною програмою Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Вказані кошти пропонується спрямувати для надання 3 кредитів науково-педагогічним та педагогічним працівникам на будівництво (придбання) житла.

 

За бюджетною програмою “Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами” на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 232 946,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 205 028,8 тис. грн., спеціального фонду – 27 917,3 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів” на 2018 рік передбачені видатки спеціального фонду у обсязі 3 600,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмоюВиконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій Горизонт 2020 видатки державного бюджету на 2018 рік передбачаються у сумі 347 661,2 тис. грн., з них видатки загального фонду –232 440,8 тис. грн., спеціального фонду – 115 220,4 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток” виконуватиметься Проект Вища освіта України.

Впроваджувальна установа – Міністерство освіти і науки.

Сума позики ЄІБ – 80 000,0 тис. євро.

Фінансова угода між Україною та ЄІБ підписана 19.12.2016.

Мета проекту: вирішення двох проблем, що існують в системі вищої освіти: приведення навчальної інфраструктури у 7 вищих навчальних закладах до сучасних стандартів енергоефективності та створення нової дослідницької бази для підготовки сучасних спеціалістів через залучення до дослідницького процесу, який своєю метою має вирішення проблем суспільства.

У проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” передбачені видатки за спеціальним фондом – 80 000,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти” видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 30 095,7 тис. гривень для забезпечення утворення на базі Державної інспекції навчальних закладів, що буде ліквідована, Державної служби якості освіти.

 

За бюджетною програмою “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 61 260 903,5 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів” на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 100 000,0 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 504 458,3 тис. гривень.

 

За бюджетною програмою Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 1 369 086,8 тис. гривень.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *