Звідки будуть брати запозичення для фінансування загального фонду нового бюджету?

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2018 році планується за рахунок державних внутрішніх та зовнішніх запозичень.

Обсяг державних запозичень на 2018 рік прогнозується у сумі 214 961,4 млн. грн., що на 40 174,2 млн. грн. більше плану на 2017 рік, в тому числі: зовнішні – 91 203,0 млн. грн., або на 20 323,0 млн. грн. більше плану на 2017 рік, внутрішні – 123 758,4 млн. грн., або на 19 851,2 млн.грн. більше плану на 2017 рік. Таким чином, зовнішні запозичення у 2018 році складуть 42,4 відсотка від загального обсягу надходжень, а внутрішні – 57,6 відсотка.

Державні запозичення здійснюватимуться відповідно до умов, що складатимуться на фінансовому ринку України, фінансових ринках інших країн та умов кредитування відповідних міжнародних фінансових організацій. При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 12 відсотків річних, для зовнішніх боргових інструментів – близько 9 відсотків річних. Разом з цим, умови державних запозичень можуть змінюватися, залежно від впливу зовнішніх політичних, економічних та військових чинників.

Здійснення понадпланових обсягів державних запозичень у 2018 році не передбачено.

Фінансування спеціального фонду державного бюджету

На 2018 рік передбачається залучити кошти від міжнародних фінансових організацій на фінансування проектів розвитку економіки та бюджетної сфери – 17 000,0 млн. гривень. Використання цих коштів буде відображено у спеціальному фонді державного бюджету в розрізі головних розпорядників – отримувачів таких кредитів.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2018 рік прогнозується у розмірі 175 725,5 млн. грн., що на 46 166,5 млн. грн. більше, ніж у 2017 році, в тому числі: погашення зовнішнього державного боргу – 61 701,3 млн. грн., або на 30 763,3 млн. грн. більше плану на 2017 рік, погашення внутрішнього державного боргу – 114 024,2 млн. грн., або на 15 403,2 тис. грн. більше плану на 2017 рік.

Видатки на обслуговування державного боргу

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2018 рік прогнозується в обсязі 130 200,3 млн. грн., що на 16 932,0 млн. грн. більше плану на 2017 рік. 

Обслуговування внутрішнього державного боргу складе у 2018 році 79 340,3 млн. гривень. Збільшення зазначених видатків пов’язане із зростанням державного внутрішнього боргу, що обумовлено необхідністю здійснення понадпланових запозичень з метою капіталізації державних банків та надання кредитів ФГВФО та фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок внутрішніх державних запозичень  а також вартості боргових інструментів на внутрішньому фінансовому ринку.

Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2018 рік заплановано в сумі 50 860,1 млн. гривень. Збільшення видатків на обслуговування зовнішнього державного боргу обумовлено зростанням прогнозного офіційного курсу гривні до долару США.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 305 925,8 млн. грн., з яких 193 364,4 млн. грн. – виплати за внутрішнім боргом та 112 561,4 млн. грн. складають виплати за зовнішнім боргом.

Витрати проекту державного бюджету на 2018 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановані відповідно до:

графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання показників до проекту Державного бюджету на 2018 рік;

очікуваних обсягів запозичень до кінця 2017 року, прогнозних обсягів запозичень на 2018 рік для фінансування державного бюджету;

прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;

прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

Крім того, характер розрахунків платежів за позиками залежить як від інструменту запозичення (облігація державної позики, кредитна угода), так і від кредитора (Європейська комісія, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та ін.), кожен з яких має власну методику розрахунку платежів за позикою.

Також зазначаємо, що розрахунки здійсненні з урахуванням проведення  у жовтні поточного року  правочину з обміну облігацій, що є у власності НБУ.

 

Кредитування та повернення

Платежі на виконання гарантійних зобов’язань у проекті державного бюджету на 2018 рік плануються в сумі 886,5 млн. гривень.

Повернення у 2018 році основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, планується в обсязі           5 786,5 млн. грн., які складаються із:

186,7 млнгрн. – часткове повернення основної суми кредитів, залучених державою або під державні гарантії (за винятком кредитів МФО);

5 599,8 млн. грн. – повернення основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою по інвестиційних проектах Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку  (кредити МФО).

Стан державного боргу

Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, складе 1 999 347,2 млн. грн. та становитиме 61,5 відсотка від ВВП. Гарантований державою борг, обрахований у національній валюті, складе 747 551,0 млн. гривень. Державний та гарантований державою борг становитиме  84,6 відсотка від ВВП.

Враховуючи структуру державних запозичень у 2017 році та прогнозних запозичень у 2018 році на кінець 2018 року частка внутрішнього боргу становитиме 37,6 відсотка від обсягу державного боргу, а частка зовнішнього боргу 62,4 відсотка.

Додатково: Розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 30,1 грн/дол. США. Для проведення порівняльного аналізу використовувались показники, визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» зі змінами від 13.07.2017 № 2137-VIII.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *