Депутат пропонує запровадити лікарське самоврядування

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону “Про лікарське самоврядування”. Автором законопроекту є народний депутат Ольга Богомолець.

Депутат пропонує встановити поняття Українського лікарського товариства, як недержавного самоврядного інституту, що забезпечує незалежність лікарів у здійсненні лікарської практики та самостійно вирішує питання організації і діяльності товариства.

Товариство повинно функціонувати на засадах:

пріоритету інтересів пацієнтів та поваги до персонального простору пацієнта – що виявляється у праві лікаря призначати пацієнтові методи обстеження та лікування виходячи виключно з їх адекватності з точки зору актуальних/сучасних медичних стандартів, незалежно від будь яких зовнішніх впливів;

поваги до професійної свободи лікаря, визнання його можливості обирати апробовані методи діагностики, лікування та реабілітації відповідно до найкращої практики доказової медицини та особливостей клінічної ситуації;

права лікаря відмовитись від роботи на неприйнятних для нього умовах та корпоративної підтримки дотримання такого права;

корпоративної етичності та дисципліни, що означає можливість накладення дисциплінарних стягнень на членів товариства аж до зупинення  або припинення права на здійснення лікарської практики за дисциплінарні порушення.

корпоративної відповідальності, яка передбачає можливість притягнення до відповідальності обраних у встановленому цим законом порядку посадових осіб УЛТ за неналежне виконання обов’язків та повноважень, покладених на них цим законом.

рівноправності – що означає рівні права для усіх лікарів обирати і бути обраним до керівних органів Українського лікарського товариства, та відсутність дискримінації щодо отримання підтримки від Українського лікарського товариства в межах його повноважень; 

міжнародного співробітнитва, що передбачає право Українського лікарського товариства представляти лікарів України у діяльності міжнародних  лікарських та інших організацій та обов’язок УЛТ та його членів дотримуватись взятих на себе зобов’язань у процесі міжнародного співробітництва;

 незалежності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами.

Завданнями лікарського самоврядування мають стати:

здійснення нагляду і опіки за лікарями-інтернами, лікарями-резидентами при проходженням інтернатури, резидентури

надання, зупинення та припинення права на здійснення лікарської практики, ведення обліку лікарів, що отримали таке право, а також лікарів-інтернів та лікарів-резидентів,

ведення обліку і контролю безперервного професійного розвитку лікарів;

сертифікація навчальних заходів безперервного професійного розвитку;

участь у розвитку системи охорони здоров’я України, ініціювання необхідних змін на основі доказових даних і кращого досвіду;

участь у формуванні кадрової політки в охороні здоров’я та визначенні потреби у лікарських кадрах, формуванні держзамовлення на додипломну освіту, участь в управлінні якістю додипломної освіти;

захист права лікарів на безперервний професійний розвиток, та створення умов для цього;

забезпечення лікарів інформацією щодо можливостей працевлаштування;

захист лікаря від втручання у здійснення лікарської практики і лікарської честі;

участь у розробці і впровадженні медичних стандартів та нагляді за їх дотриманням,

організація страхування професійної відповідальності лікарів;

піклування про лікарів, що досягли пенсійного віку або втратили працездатність і потребують опіки та догляду за станом здоров’я чи фінансовим станом, чи за інших обставин;

представництво лікарського самоврядування в Україні та за її межами.

Українське лікарське товариство повинно здійснювати свою діяльність незалежно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

Законопроектом пропонується ввести поняття лікаря-наставника. Наставництво повинно полягати у:

консультуванні уповноваженим представником Українського лікарського товариства лікарів-інтернів, лікарів-резидентів, а також студентів, я що здобувають професію «стоматолог» впродовж останніх 2-х років навчання,  та спостереженні за процесом проходженнвказаними особами інтернатури, резидентури або навчання у закладі додипломної освіти за спеціальністю «стоматологія»;

наданні рекомендації щодо надання права на здійснення лікарської практики за певною спеціальністю та/або субспеціальністю.

Також, пропонується запровадити ведення Єдиного реєстру лікарів України. Внесена до такого реєстру інформація повинна бути відкритою у вільному доступі.

Водночас пропонується встановити права, обов’язи та відповідальність лікарів, питання сертифікації та інші питання.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *